Art. 428. Termenul de introducere a contestatiei in anulare

(1) Contestatia in anulare pentru motivele prevazute la art. 426 lit. a) si c)-h) poate fi introdusa in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei de apel.

(2) Contestatia in anulare pentru motivele prevazute la art. 426 lit. b) si i) poate fi introdusa oricand.