Art. 432. Procedura de judecare

(1) La termenul fixat pentru judecarea contestatiei in anulare, instanta, ascultand partile si concluziile procurorului, daca gaseste contestatia intemeiata, desfiinteaza prin decizie hotararea a carei anulare se cere si procedeaza fie de indata, fie acordand un termen, dupa caz, la rejudecarea apelului sau la rejudecarea cauzei dupa desfiintare.

(2) In cazul in care prin contestatia in anulare se invoca autoritatea de lucru judecat, judecarea contestatiei se face cu citarea partilor interesate in cauza in care s-a pronuntat ultima hotarare. Instanta, ascultand partile si concluziile procurorului, daca gaseste contestatia intemeiata, desfiinteaza prin decizie sau, dupa caz, prin sentinta ultima hotarare sau acea parte din ultima hotarare cu privire la care exista autoritate de lucru judecat.

(3) Judecarea contestatiei in anulare nu poate avea loc decat in prezenta inculpatului, cand acesta se afla in stare de detinere.

(4) Sentinta data in contestatia in anulare este supusa apelului, iar decizia data in apel este definitiva.

Motivele de contestaţie în anulare noi, care nu au format obiectul examinării în etapa admiterii în principiu, nu pot fi invocate direct în procedura de judecare a contestaţiei în anulare reglementată în art. 432 din noul Cod de procedură penală, prin eludarea etapei admiterii în principiu a contestaţiei în anulare. [ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 3033 din 25 noiembrie 2014, www.scj.ro]