Art. 435. Termenul de declarare a recursului in casatie

Recursul in casatie poate fi introdus de catre parti sau procuror in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei de apel.