Art. 437. Motivarea recursului in casatie

(1) Cererea de recurs in casatie se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partii ori, dupa caz, numele si prenumele procurorului care exercita recursul in casatie, precum si organul judiciar din care acesta face parte;
b) indicarea hotararii care se ataca;
c) indicarea cazurilor de recurs in casatie pe care se intemeiaza cererea si motivarea acestora;
d) semnatura persoanei care exercita recursul in casatie.

(2) La cerere se anexeaza toate inscrisurile invocate in motivarea acesteia.