Art. 440. Admiterea in principiu

(1) Admisibilitatea cererii de recurs in casatie se examineaza in camera de consiliu de un complet format din un judecator, dupa depunerea raportului magistratului-asistent si atunci cand procedura de comunicare este legal indeplinita, fara citarea partilor si fara participarea procurorului.

(2) Daca cererea de recurs in casatie nu este facuta in termenul prevazut de lege sau daca nu s-au respectat dispozitiile art. 434, art. 436 alin. (1) si (6), art. 437 si art. 438, instanta respinge, prin incheiere definitiva, cererea de recurs in casatie.

(3) Daca cererea de recurs in casatie a fost retrasa, instanta ia act de retragere, prin incheiere.

(4) In cazul in care instanta constata ca cererea indeplineste conditiile prevazute la art. 434-438, dispune prin incheiere admiterea in principiu a cererii de recurs in casatie si trimite cauza in vederea judecarii recursului in casatie.

(5) In cazul recursurilor in casatie declarate impotriva deciziilor pronuntate de completele de 5 judecatori, ca instante de apel, judecatorul care examineaza admisibilitatea cererii de recurs in casatie in conditiile prevazute in alin. (1)-(4) trebuie sa faca parte dintr-un complet de 5 judecatori.