Art. 453. Cazurile de revizuire

(1) Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive, cu privire la latura penala, poate fi ceruta cand:
a) s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la solutionarea cauzei si care dovedesc netemeinicia hotararii pronuntate in cauza;
b) hotararea a carei revizuire se cere s-a intemeiat pe declaratia unui martor, opinia unui expert sau pe situatiile invederate de un interpret, care a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere, influentand astfel solutia pronuntata;
c) un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere a fost declarat fals in cursul judecatii sau dupa pronuntarea hotararii, imprejurare care a influentat solutia pronuntata in cauza;
d) un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmarire penala a comis o infractiune in legatura cu cauza a carei revizuire se cere, imprejurare care a influentat solutia pronuntata in cauza;
e) cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia;
f) hotararea s-a intemeiat pe o prevedere legala care, dupa ce hotararea a devenit definitiva, a fost declarata neconstitutionala ca urmare a admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate ridicate in acea cauza, in situatia in care consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate.

(2) Revizuirea hotararilor judecatoresti penale definitive, exclusiv cu privire la latura civila, poate fi ceruta numai in fata instantei civile, potrivit Codului de procedura civila.

(3) Cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si f) pot fi invocate ca motive de revizuire numai in favoarea persoanei condamnate sau a celei fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei.

(4) Cazul prevazut la alin. (1) lit. a) constituie motiv de revizuire daca pe baza faptelor sau imprejurarilor noi se poate dovedi netemeinicia hotararii de condamnare, de renuntare la aplicarea pedepsei, de amanare a aplicarii pedepsei ori de incetare a procesului penal, iar cazurile prevazute la alin. (1) lit. b)-d) si f) constituie motive de revizuire daca au dus la pronuntarea unei hotarari nelegale sau netemeinice.

(5) In cazul prevazut la alin. (1) lit. e), toate hotararile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii.

Din analiza dispoziţiilor art. 453 alin. 1 lit. a-f Cod procedură penală, rezultă că sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti prin care s-a soluţionat fondul cauzei, adică acele hotărâri prin care s-a rezolvat raportul juridic de drept substanţial, pronunţându-se o soluţie de condamnare, de amânare sau renunţare la aplicarea pedepsei, de achitare ori de încetare a procesului penal.
Din aceste reglementări de ansamblu ale cazurilor de revizuire şi ale condiţiilor pe care fiecare dintre acestea trebuie să le îndeplinească pentru a constitui motive de revizuire a unei hotărâri judecătoreşti definitive rezultă că hotărârile judecătoreşti prin care nu se rezolvă fondul cauzei nu pot fi supuse revizuirii. În acest sens, soluţiile ce pot fi pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară care examinează plângerea împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată, nu sunt supuse revizuirii. [Tribunalul Satu-Mare, Sentința penală nr. 54 din 7 aprilie 2016, definitivă prin necontestare, portal.just.ro]

Pentru retinerea acestui caz de revizuire (lit. a, s.n.) trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
– Sa fie descoperite fapte sau imprejurari (fapte probatorii) noi, necunoscute de catre instanta la data judecarii cauzei; probele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba prin care se administreaza probe deja cunoscute.
– Faptele sau imprejurarile noi sa duca, singure sau prin coroborarea cu alte probe, la dovedirea netemeiniciei hotararii prin care s-a dispus condamanrea, renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei, ceea ce presupune pronuntarea unei solutii diametral opuse celei care a fost dispusa prin hotararea a carei revizuire se cere.
– Cazul de revizuire sa fie invocat numai in favoarea persoanei condamnate sau a celei fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei; prin urmare, acest caz de revizuire nu poate fi invocat in defavoarea persoanei achitate sau fata de care s-a dispus incetarea procesului penal, urmarindu-se ca pe calea revizuirii sa se ajunga la pronuntarea unei hotarari de condamnare, renuntare la aplicarea pedepsei sau amanare a aplicarii pedepsei; poate fi folosi acest caz de revizuire si in favoarea persoanei fata de care s-a dispus incetarea procesului penal, daca pe calea revizuirii se urmareste obtinerea unei solutii de achitare. [M. Udroiu, Procedura penala. Partea speciala. Noul Cod de procedura penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2015, p. 327-329]

Marturia mincinoasa trebuie dovedita prin hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare, renuntarea la aplicarea pedepsei, amanrea aplicarii pedepsei, de achitare (de exemplu, pentru ca fapta a fost comisa sub imperiul unei constrangeri fizice sau morael, nu si atunci cand achitarea a fost dispusa pe motiv ca fapta nu exista sau nu este prevazuta de legea penala, ori nu a fost comisa de inculpat) sau de incetare a procesului penal [de pilda, in cazul interventiei prescriptiei speciale a raspunderii penale, nu si atunci cand a operat cauza de nepedepsire a retragerii marturiei mincinoase in conditiile art. 273 alin. (3) NCPP], prin care instanta, pronuntandu-se asupra fondului acuzatiei penale, a constatat existenta marturiei mincinoase si savrsirea faptei ca martor, expert sau interpret; asadar, atunci cand exista o hotarare judecatoreasca cu privire la marturia mincinoasa, probatiunea infractiunii nu se poate face cu alte mijloace de proba.
In situatia in care dovada nu poate fi facuta prin hotarare judecatoreasca din cauza existentei unui impediment la punerea in miscare sau la exercitarea actiunii penale prevazut de art. 16 NCPP (spre exempli, presriptia, decesul), proba cazului de revizuire se poate face in procedura de revizuire, prin orice mijloc de proba (de pilda, prin ordonanta de clasare daca prin acestea s-a constatat caracterul mincinos al marturiei]. [M. Udroiu, Procedura penala. Partea speciala. Noul Cod de procedura penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2015, p. 331-332]

Potrivit dispoziţiilor art.453 alin.1 lit.f Cod procedură penală, cererea de revizuire este admisibilă dacă „hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituţională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.” În cauză, hotărârea a cărei revizuire se cere a rămas definitivă ulterior publicării Deciziei Curţii Constituţionale, astfel încât nu poate fi incident cazul de revizuire invocat. [Judecătoria Iași, Sentința penală nr. 13CC/2015, portal.just.ro]

Majorarea daunelor morale nu pot fi solicitate pe calea revizuirii, cale extraordinară de atac, ci doar pe calea apelului, cale ordinară de atac. [Judecătoria Tecuci, Sentinţa penală nr. 22/2015, portal.just.ro]

Cererea de revizuire formulată împotriva hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a dispus recunoaşterea unei hotărâri judecătoreşti străine de condamnare şi transferarea persoanei condamnate în vederea executării pedepsei privative de libertate într-un penitenciar din România, în baza dispoziţiilor Legii nr. 302/2004, este inadmisibilă, întrucât calea extraordinară de atac a revizuirii poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive prin care s-a soluţionat fondul cauzei. [ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 63/A din 19 februarie 2016, www.scj.ro]