Art. 488. Calea de atac

(1) Impotriva sentintei pronuntate potrivit art. 485 si 486, procurorul, inculpatul, celelalte parti si persoana vatamata pot declara apel, in termen de 10 zile de la comunicare.

(2) Apelul poate fi declarat in conditiile art. 409, care se aplica in mod corespunzator.

(3) La solutionarea apelului se citeaza partile si persoana vatamata.

(4) Instanta de apel pronunta una dintre urmatoarele solutii:
a) respinge apelul, mentinand hotararea atacata, daca apelul este tardiv sau inadmisibil ori nefondat;
b) admite apelul, desfiinteaza sentinta prin care acordul de recunoastere a fost admis si pronunta o noua hotarare, procedand potrivit art. 485 si 486, care se aplica in mod corespunzator;
c) admite apelul, desfiinteaza sentinta prin care acordul de recunoastere a fost respins, admite acordul de recunoastere a vinovatiei, dispozitiile art. 485 alin. (1) lit. a) si art. 486 aplicandu-se in mod corespunzator. || Dispozițiile art.488 alin.(1)-(4) sunt neconstitutionale.