Art. 491. Reprezentarea persoanei juridice

(1) Persoana juridica este reprezentata la indeplinirea actelor procesuale si procedurale de reprezentantul sau legal.

(2) Daca pentru aceeasi fapta sau pentru fapte conexe s-a pus in miscare actiunea penala si impotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta isi numeste un mandatar pentru a o reprezenta.

(3) In cazul prevazut la alin. (2), daca persoana juridica nu si-a numit un mandatar, acesta este desemnat, dupa caz, de catre procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, de catre judecatorul de camera preliminara sau de catre instanta, din randul practicienilor in insolventa, autorizati potrivit legii. Practicienilor in insolventa astfel desemnati li se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 273 alin. (1), (2), (4) si (5).

Daca pentru aceeasi fapta sa pentru fapte conexe s-a pus in miscare actiunea penala atat fata de persoana juridica, cat si impotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, este obligatoriu ca acesta sa acorde un mandat conventional (procura speciala) de reprezentare a persoanei juridice catre o alta persoana fizica. O asemenea solutie este fireasca, intrucat persoana juridca si reprezentantul legal ar putea avea interese contrare in procesul penal. De exemplu, persoana juridica ar putea incerca sa demonstreze ca infractiunea ce I se imputa nu a fost savarsita in exercitarea obiectului de activitate, in numele sau in interesul ei si sa prezinte dovezi in acest sens, care ar putea sa-i fie defavorabile persoanei fizice, reprezentant al societatii (A.R. Ilie, Angajarea raspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 306). Este disutabil insa in ce masura aceasta solutie gasita de legiuitor corespunde dezideratului eliminarii conflictului de interese dintre reprezentatul legal si persoana juridica, in conditiile in care reprezentantul conventional al persoanei juridice este desemnat de insusi de reprezentantul legal fata de care s-a pus in miscare actiunea penala. In mod evident, in astfel de cazuri, este dezavantajata persoana juridica. In acest caz reprezentarea persoanei juridice poate fi realizata si de aparatorul ales al acesteia, chiar daca atributiile acestuia de reprezentare in baza art. 96 NCPP se suprapun atributiilor de reprezentare ce I s-ar reveni potrivit alin. (2) (in acelasi sens, F. Streteanu, R. Chirita, Raspunderea penala a persoanei juridice, ed. 2, Ed. C.H. Beck, Bucuresti 2007, p. 432 si A. Jurma, Raspunderea penala a persoanei juridice, in RDP nr. 2/2010, p. 157). [A. Pichler in Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii. Coordonator Petre Buneci, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 594-595]

In cazul in care o persoana juridica are calitatea de inculpat, iar organele judiciare au pus in miscare actiunea penala impotriva reprezentantului legal si persoanei juridice pentru aceeasi fapta sau pentru fapte conexe cu cea pentru care este acuzata persoana juridica, aceasta va trebui sa isi numeasca un mandatar pentru a o reprezenta, pentru a se evita existenta unui conflict de interese intre persoana juridica si reprezentantul legal al acesteia, de natura a conduce la prejudicierea dreptului la aparare al persoanei juridice, mandatarul ce urmeaza a fi desmnat trebuie sa fie apt sa asigure concreta si efectiva persoanei juridice, iar nu sa fie un simplu interpus al reprezentantului legal. [M. Udroiu, Procedura penala. Partea generala. Noul Cod de procedura penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 630]

Atunci cand procurorul a desemnat un mandatar in cursul urmaririi penale, acesta va reprezenta persoana juridica si in cursul procedurii de camera preliminara si in cursul judecatii; numai in masura in care intervin modificari care sa impuna schimbarea mandatarului, judecatorul de camera preliminara va desemna un altul; de asemenea, niciun text de lege nu obliga instanta de judecata sa desemneze un alt mandatar in cursul judecatii, numai in masura in care este necesar, va desemna mandatarul conform art. 491 alin. (3) NCPP. [R. Morosanu in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 1224]