Art. 494. Masurile asiguratorii

Fata de persoana juridica se pot lua masuri asiguratorii, dispozitiile art. 249-256 si ale art. 549^1 aplicandu-se in mod corespunzator.