Art. 501^1. Punerea in executare a pedepsei complementare a plasarii sub supraveghere judiciara

(1) Atributiile mandatarului judiciar privind supravegherea activitatii persoanei juridice sunt cuprinse in dispozitivul hotararii de condamnare prin care s-a aplicat pedeapsa plasarii sub supraveghere judiciara.

(2) Mandatarul judiciar nu se poate substitui organelor statutare in gestionarea activitatilor persoanei juridice.