Art. 506. Referatul de evaluare a minorului

(1) In cauzele cu inculpati minori, organele de urmarire penala pot sa solicite, atunci cand considera necesar, efectuarea referatului de evaluare de catre serviciul de probatiune de pe langa tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala isi are locuinta minorul, potrivit legii.

(2) In cauzele cu inculpati minori, instanta de judecata are obligatia sa dispuna efectuarea referatului de evaluare de catre serviciul de probatiune de pe langa tribunalul in a carui circumscriptie isi are locuinta minorul, potrivit legii. In situatia in care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitata in cursul urmaririi penale, potrivit dispozitiilor alin. (1), dispunerea referatului de catre instanta este facultativa.

(3) Abrogat.

(4) Prin referatul de evaluare, serviciul de probatiune solicitat poate face propuneri motivate cu privire la masurile educative ce pot fi luate fata de minor.

(5) Abrogat.

Chiar daca nu se prevede expres, din interpretarea dispozitiiloe legale rezulta ca referatul de evaluare va cuprinde elemente precum: profilul psihologic al minorului, mediul familial din care provine, cauzele care au condus la savarsirea infractiunii etc. si este obligatoriu chiar daca ulterior comiterii faptei inculpatl a devenit major.
In caz contrar, instanta poate decide fie in sensul completarii referatului, fie in sensul refaceriii acestuia. [D. Titian in Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii. Coordonator Petre Buneci, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 612]