Art. 511. Punerea in executare a masurilor educative neprivative de libertate

In cazul in care s-a luat fata de minor vreuna dintre masurile educative neprivative de libertate, dupa ramanerea definitiva a hotararii se fixeaza un termen pentru cand se dispune aducerea minorului, chemarea reprezentantului legal al acestuia, a reprezentantului serviciului de probatiune pentru punerea in executare a masurii luate si a persoanelor desemnate cu supravegherea acesteia.

Din interpretarea art. 511 NCPP rezultă că punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate are loc nu la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, ci la un moment ulterior care este termenul fixat de către instanţa de executare pentru când se dispune aducerea minorului şi chemarea reprezentantului legal al acestuia şi a reprezentantului serviciului de probaţiune. [Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia penală nr. 421/A/2014, portal.just.ro]