Art. 519. Amanarea sau intreruperea executarii masurilor privative de libertate

Executarea masurii educative a internarii intr-un centru educativ sau a masurii educative a internarii intr-un centru de detentie poate fi amanata sau intrerupta in cazurile si in conditiile prevazute de lege.