Art. 538. Dreptul la repararea pagubei in caz de eroare judiciara

(1) Persoana care a fost condamnata definitiv, indiferent daca pedeapsa aplicata sau masura educativa privativa de libertate a fost sau nu pusa in executare, are dreptul la repararea de catre stat a pagubei suferite in cazul in care, in urma rejudecarii cauzei, dupa anularea sau desfiintarea hotararii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedeste ca s-a produs o eroare judiciara, s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat in lipsa, daca dupa rejudecare s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare.

(3) Persoana prevazuta la alin. (1) si persoana prevazuta la alin. (2) nu vor fi indreptatite sa ceara repararea de catre stat a pagubei suferite daca, prin declaratii mincinoase ori in orice alt fel, au determinat condamnarea, in afara cazurilor in care au fost obligate sa procedeze astfel.

(4) Nu este indreptatita la repararea pagubei nici persoana condamnata careia ii este imputabila in tot sau in parte nedescoperirea in timp util a faptului necunoscut sau recent descoperit.

Se pune problema daca dreptul la repararea pagubei se naste si in situatia persoanei cu privire la care s-a dispus achitarea dupa admiterea recursului in casatie si casarea deciziei definitive pronuntate de instanta de apel, intrucat textul nu face trimitere la casarea hotararii; pe de alta parte, o alta conditie impusa de textul de lege este ca anularea sau desfiintarea hotararii de condamnare sa aiba loc pentru un fapt nou sau recent descoperit; or, in cazul recursului in casatie se pun in discutie numai aspecte de legalitate, nu si aspecte de temeinicie a hotararii. Textul se impune a fi interpretat in sensul ca solutiile de achitare pronuntate in recurs in casatie nu pot fi excluse de plano de la posibilitatea repararii pagubei ca urmare a achitarii, insa trebuie avuta in vedere conditia prevazuta de lege ca achitarea sa se pronuntedupa intervenirea unui fapt nou sau recent descoperit care dovedeste ca s-a produs o eroare judiciara (spre exemplu, un asemenea fapt nou se poate ivi in cursul judecarii recursului in casatie). [R. Morosanu in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 1289]