Art. 547. Reconstituirea inscrisului sau dosarului

(1) Cand nu exista o copie oficiala de pe inscrisul disparut, se procedeaza la reconstituirea acestuia.

(2) Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea inscrisurilor pe care le continea.

(3) In vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de proba prevazute de lege.

(4) Rezultatul reconstituirii se constata, dupa caz, prin ordonanta procurorului sau prin hotararea instantei data cu citarea partilor, dupa ascultarea acestora si a procurorului.

(5) Neprezentarea partilor legal citate nu impiedica judecarea cauzei.

(6) Hotararea de reconstituire este supusa apelului.

(7) Impotriva ordonantei procurorului privind rezultatul reconstituirii orice persoana care justifica un interes legitim poate face plangere, dispozitiile art. 336-339 aplicandu-se in mod corespunzator.