Art. 556. Trimiterea spre executare a mandatului

(1) Pentru ducerea la indeplinire a mandatului de executare se trimit doua exemplare organului de politie de la domiciliul sau resedinta condamnatului, iar in cazul in care acesta nu are domiciliul sau resedinta in Romania, organului de politie in raza teritoriala a caruia se afla instanta de executare, cand condamnatul este liber, sau, dupa caz, cand condamnatul este arestat, comandantului la locul de detinere.

(1^1) In situatia in care mandatul de executare contine erori materiale, insa permite identificarea persoanei in vederea punerii in executare, in raport cu datele de identificare ale persoanei existente in evidentele organelor de politie si hotararea instantei de judecata, organul de politie executa hotararea, solicitand, in acelasi timp, instantei de judecata indreptarea erorilor materiale sesizate.

(2) Pentru aducerea la indeplinire a ordinului de interzicere a parasirii tarii se trimite de indata cate un exemplar organului competent sa elibereze pasaportul si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

(2^1) Mandatul de executare sau ordinul de interzicere a parasirii tarii poate fi transmis organelor competente si prin fax, posta electronica sau prin orice mijloc in masura sa produca un document scris in conditii care sa permita autoritatilor destinatare sa ii stabileasca autenticitatea.

(3) In cazul in care cel condamnat se afla in stare de libertate, organele de executare prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia de a lua masurile prevazute de lege in vederea punerii in executare a mandatului de executare a pedepsei si a ordinului de interzicere a parasirii tarii, in ziua primirii acestora.