Art. 575. Avertismentul

(1) Executarea avertismentului are loc de indata, in sedinta in care s-a pronuntat hotararea.

(2) Daca avertismentul nu poate fi executat indata dupa pronuntare, punerea in executare a acestuia se face la ramanerea definitiva a hotararii, prin comunicarea unei copii de pe aceasta persoanei careia i se aplica.