Art. 58. Verificarea competentei

(1) Organul de urmarire penala este dator sa isi verifice competenta imediat dupasesizare.

(2) Daca procurorul constata ca nu este competent sa efectueze sau sa supravegheze urmarirea penala, dispune de indata, prin ordonanta, declinarea de competenta si trimite cauza procurorului competent.

(3) Daca organul de cercetare penala constata ca nu este competent sa efectueze urmarirea penala, trimite de indata cauza procurorului care exercita supravegherea, invederea sesizarii organului competent.