Art. 597. Procedura la instanta de executare

(1) Cand rezolvarea situatiilor reglementate in prezentul titlu este data in competenta instantei de executare, presedintele completului de judecata dispune citarea partilor interesate si, in cazurile prevazute la art. 90, ia masuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. La judecarea cazurilor de intrerupere a executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata se citeaza si administratia penitenciarului in care executa pedeapsa condamnatul.

(2) Condamnatul aflat in stare de detentie sau internat intr-un centru educativ este adus la judecata.

(2^1) Condamnatul aflat in stare de detentie sau internat intr-un centru educativ poate participa la judecata in vederea rezolvarii situatiilor reglementate in prezentul titlu si prin intermediul videoconferintei, la locul de detinere, cu acordul sau si in prezenta aparatorului ales sau numit din oficiu si, dupa caz, si a interpretului.

(3) Participarea procurorului este obligatorie.

(4) Dupa ascultarea concluziilor procurorului si a partilor, instanta se pronunta prin sentinta.

(5) Dispozitiile cuprinse in titlul III al partii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispozitiilor prezentului capitol se aplica in mod corespunzator.

(6) Dispozitiile alin. (1)-(5) se aplica si in cazul in care rezolvarea uneia dintre situatiile reglementate in prezentul titlu este data in competenta instantei in a carei circumscriptie se afla locul de detinere. In acest caz, solutia se comunica instantei de executare.

(7) Hotararile pronuntate in prima instanta in materia executarii potrivit prezentului titlu pot fi atacate cu contestatie la instanta ierarhic superioara, in termen de 3 zile de la comunicare.

(8) Judecarea contestatiei la hotararea primei instante se face in sedinta publica, cu citarea persoanei condamnate. Condamnatul aflat in stare de detentie sau internat intr-un centru educativ este adus la judecata. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instantei prin care se solutioneaza contestatia este definitiva. Prevederile alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

Hotărârea prin care curtea de apel a soluţionat contestaţia la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. c) din noul Cod de procedură penală, exercitată împotriva deciziei pronunţate de această instanţă în apel anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală – decizie supusă căii de atac a recursului conform Codului de procedură penală anterior – poate fi atacată cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în temeiul art. 597 alin. (7) din noul Cod de procedură penală, contestaţia declarată împotriva unei astfel de hotărâri fiind admisibilă. [ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 83 din 20 ianuarie 2015, www.scj.ro]

Curtea de Apel are competenta exclusiva, în conformitate cu prevederile art. 162 alin. 4 şi art. 163 din Legea nr. 302/2004 (republicată), pentru recunoaşterea efectelor sentinţelor penale pronunţate de instantele italiene, ca urmare a cererii formulate de autorităţile judiciare din Italia de transferare a condamnatului într-un penitenciar din România, în vederea continuării executării pedepsei închisorii.
Dar aceastã competenţã, reglementatã în dispoziţiile menţionate, prin derogare de la regulile generale referitoare la executarea hotãrârilor penale, nu poate opera, în lipsa unei prevederi legale exprese, în alte segmente ale executãrii, între care cele privind schimbãrile în executarea unor hotãrâri, amânarea sau întreruperea executãrii pedepsei, înlãturarea ori modificarea pedepsei, pentru ele fiind aplicabile dispoziţiile referitoare la competenţã existente în art. 597, 598 din Codul de procedurã penalã. [Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a Penala, Sentinta Nr. 50/F din 18.03.2015,portal.just.ro]