Art. 599. Rezolvarea contestatiei la executare

(1) Procedura de rezolvare a contestatiei la executare este cea prevazuta la art. 597.

(2) In cazul aratat la art. 598 alin. (1) lit. d), daca din hotararea pusa in executare nu rezulta datele si situatiile de existenta carora depinde solutionarea contestatiei, constatarea acestora se face de catre instanta competenta sa judece contestatia.

(3) Cererea poate fi retrasa de condamnat sau de procuror, cand este formulata de acesta.

(4) Dupa pronuntarea solutiei definitive ca urmare a admiterii contestatiei la executare, se face o noua punere in executare conform procedurii prevazute de prezentul titlu.

(5) Cererile ulterioare de contestatie la executare sunt inadmisibile daca exista identitate de persoana, de temei legal, de motive si de aparari.