Art. 601^1. Solutionarea cererilor fictive

Cererile prevazute de prezentul titlu in privinta carora rezulta ca nu privesc o persoana condamnata determinata ori formulate impotriva unei persoane care nu poate fi determinata, precum si cererile formulate in numele unei persoane condamnate, fara mandat din partea acesteia, dat in conditiile legii, sunt inadmisibile.