Art. 603. Intrarea in vigoare

(1) Prezentul cod intra in vigoare la data care va fi stabilita prin legea de punere in aplicare a acestuia.

(2) In termen de 12 luni de la data publicarii prezentului cod in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Codului de procedura penala.