Art. 72. Cererea de stramutare si efectele acesteia

(1) Stramutarea poate fi ceruta de parti, de persoana vatamata sau de procuror.

(2) Cererea se depune la instanta de unde se solicita stramutarea si trebuie sa cuprinda indicarea temeiului de stramutare, precum si motivarea in fapt si in drept.

(3) La cerere se anexeaza inscrisurile pe care aceasta se intemeiaza.

(4) In cerere se face mentiune daca inculpatul este supus unei masuri preventive.

(5) Cererea se inainteaza de indata Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel competente impreuna cu inscrisurile anexate.

(6) Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta poate solicita informatii de la presedintele instantei de unde se solicita stramutarea sau de la presedintele instantei ierarhic superioare celei la care se afla cauza a carei stramutare se cere, comunicandu-i totodata termenul fixat pentru judecarea cererii de
stramutare. Cand Inalta Curte de Casatie si Justitie este instanta ierarhic superioara, informatiile se cer presedintelui curtii de apel la care se afla cauza a carei stramutare se cere. Cand curtea de apel competenta este instanta ierarhic superioara, informatiile se cer presedintelui tribunalului la care se afla cauza a carei stramutare se cere.

(7) In cazul respingerii cererii de stramutare, in aceeasi cauza nu mai poate fi formulata o noua cerere pentru aceleasi motive.

(8) Introducerea unei cereri de stramutare nu suspenda judecarea cauzei.

A se vedea Decizia nr. 23/2014/Dezlegare chestiune de drept

Stramutarea este o institutie specifica fazei de judecata. De aceea, s-a pus, firesc, problema posibiliatatii formularii unei cereri de stramutare in etapa camerei preliminare. Articolul 72 alin. (1) teza a II-a NCPP, surprinde ezitarea legiuitorului cu privire la acest subiect, cand prevede expres ca “in cursul procedurii de camera preliminara nu se poate face cerere de stramutare”. Pe de alta parte insa, potrivit art. 75 alin. (2) NCPP, “ prevedderile art. 71-74 se aplica in mod corespunzator si in procedura de camera preliminara”, ceea ce presupune aplicarea tuturor textelor referitoare la stramutare. Mai mult chiar, la art. 75 alin. (3) NCPP sunt prevazute si efectele stramutarii in cursul procedurii de camera preliminara. Cum legiuitorul, in doua texte, a prevazut aplicarea institutiei stramutarii si in camera preliminara si a detaliat efectele stramutarii in aceasta faza procesuala, rezulta ca prevederile de la art. 72 alin. (1) teza a II-a NCPP – potrivit careia “in cursul procedurii de camera preliminara nu se poate face cerere de stramutare” – este o vadita eroare, intentia legiuitorului peputand fi decat aceea de la art. 75 alin. (2) NCPP. [C. Voicu in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 179]