Art. 75. Alte dispozitii

(1) Dupa stramutarea cauzei, contestatiile si celelalte cai de atac se judeca de instantele corespunzatoare din circumscriptia instantei la care s-a stramutat cauza.

(2) Prevederile art. 71-74 se aplica in mod corespunzator si in procedura de camera preliminara.

(3) Cand stramutarea se dispune in cursul procedurii de camera preliminara, judecarea cauzei se efectueaza de catre instanta la care s-a stramutat cauza, iar procurorul caruia i-a fost restituit dosarul, daca dispune din nou trimiterea in judecata, va sesiza tot instanta la care s-a stramutat cauza, cu exceptia situatiei in care aceasta nu mai este competenta.

(4) In cazul in care se dispune stramutarea judecarii caii de atac a apelului, rejudecarea cauzei, in caz de desfiintare a sentintei cu trimitere spre rejudecare, se va efectua de catre instanta corespunzatoare in grad celei care a solutionat fondul din circumscriptia celei la care s-a stramutat cauza, indicata prin decizia de desfiintare.

A se vedea Decizia nr. 23/2014/Dezlegare chestiune de drept