Art. 78. Drepturile suspectului

Suspectul are drepturile prevazute de lege pentru inculpat, daca legea nu prevede altfel.