Art. 80. Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vatamate

(1) In situatia in care in cauza exista un numar mare de persoane vatamate care nu au interese contrarii, acestea pot desemna o persoana care sa le reprezinte interesele in cadrul procesului penal. In cazul in care persoanele vatamate nu si-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfasurare a procesului penal, procurorul sau
instanta de judecata poate desemna, prin ordonanta, respectiv prin incheiere motivata, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Incheierea sau ordonanta va fi comunicata persoanelor vatamate, care trebuie sa incunostinteze, in termen de 3 zile de la primirea comunicarii, procurorul sau instanta in cazul in care refuza sa fie reprezentati prin avocatul desemnat din oficiu. Toate actele de procedura comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat cunostinta sunt prezumate a fi cunoscute de catre persoanele reprezentate.

(2) Reprezentantul persoanelor vatamate exercita toate drepturile recunoscute de lege acestora.