Art. 1.017. Raspunderea donatorului

In executarea donatiei, dispunatorul raspunde numai pentru dol si culpa grava.

Explicatia angajarii raspunderii donatorului sta in faptul ca dolul sau culpa sa grava stramuta problema raspunderii de pe teren contractual pe teren delictual (art. 1349 NCC). [R. Constantinovici in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1062]