Art. 1.038. Consimtamantul testatorului

(1) Testamentul este valabil numai daca testatorul a avut discernamant si consimtamantul sau nu a fost viciat.

(2) Dolul poate atrage anularea testamentului chiar daca manoperele dolosive nu au fost savarsite de beneficiarul dispozitiilor testamentare si nici nu au fost cunoscute de catre acesta.

In materie de liberalitati, vicierea consimtamantului se face, de regula, prin dol, manifestat sub forma sugestiei sau a captatiei. Sugestia consta in folosirea unor mijloace nepermise, in scopul de a sadi in mintea donatorului/testatorului ideea de a face o liberalitate pe care nu ar fi facut-o din propria initiativa. Captatia inseamna folosirea de manopere dolosive, in scopul de a insela buna-credinta a donatorului/testatorului pentru a-l determina sa faca o liberalitate, fara de care nu ar fi facut-o [G.Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 411]

S-a opinat ca prin sugestie autorul dolului urmareste discreditarea mostenitorilor legali (in dreptul roman mostenirea legala este regula, cea testamentara avand caracter complementar, accesoriu) sau a persoanelor vizate initial pentru a fi gratificate. In schimb captatia urmeaza sugestiei, jalonand generozitatea dispunatorului spre autorul dolului sau spre un tert. Atitudinea captatiei si sugestiei de a fi constitutive de dol este lasata la aprecierea instantei, care v-a analiza cauza in fapt, admitand ca exista dol numai in masura in care aceste manopere au determinat o persoana sa faca o donatie ori un legat. [A.N. Gheorghe, Manual de drept succesoral, Editura Hamangiu, 2013, p. 84]

Alineatul (2) instituie posibilitatea anularii unui testament pentru dol provocat de un tert chiar si fara cunostinta beneficiarului (legatar, executor); se intemeiaza astfel, in materia testamentului, o exceptie de la regimul juridic al dolului, prin derogare de la regula instituita de art. 1215 alin. (1) NCC, in sensul ca pentru a exista dol, cealalta parte trebuie sa fi cunoscut sau, dupa caz, ar fi trebuit sa cunoasca la incheierea contractului, manoperele dolosive provenite de la tert. Sanctiunea aplicabila in cazul viciilor de consimtamant este nulitatea relativa, potrivit dispozitiilor art. 1207-1220, raportate la 1251-1252 NCC. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1075]