Art. 1.040. Formele testamentului ordinar

Testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic.