Art. 1.043. Testamentul autentic

(1) Testamentul este autentic daca a fost autentificat de un notar public sau de o alta persoana investita cu autoritate publica de catre stat, potrivit legii.

(2) Cu ocazia autentificarii, testatorul poate fi asistat de unul sau de 2 martori.

Cu titlu de noutate, alin. (2) al art. 1043 NCC implica martorii in procedura autentificarii, dar nu drept o conditie obligatorie a valabilitatii testamentului autentic, prezenta lor ramanand la discretia testatorului sau a notarului public instrumentator, cu exceptia situatiilor prevazute de art. 1045 NCC. Desi textul legal nu prezinta detalii privind persoana acestora, apreciem ca alegerea lor trebuie sa fie o peroana majora, capabila (cu exercitiu plenar al drepturilor civile), care stie limba romana, sa citeasca si sa scrie; nu ar putea fi martori legatarii, rudele cu vocatie legala generala, sotul/sotia, afinii, angajatiii biroului notarial. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1080]