Art. 1.047. Testamentele privilegiate

(1) Se poate intocmi in mod valabil un testament in urmatoarele situatii speciale:
a) in fata unui functionar competent al autoritatii civile locale, in caz de epidemii, catastrofe, razboaie sau alte asemenea imprejurari exceptionale;
b) in fata comandantului vasului sau a celui care il inlocuieste, daca testatorul se afla la bordul unui vas sub pavilionul Romaniei, in cursul unei calatorii maritime sau fluviale. Testamentul intocmit la bordul unei aeronave este supus acelorasi conditii;
c) in fata comandantului unitatii militare ori a celui care il inlocuieste, daca testatorul este militar sau, fara a avea aceasta calitate, este salariat ori presteaza servicii in cadrul fortelor armate ale Romaniei si nu se poate adresa unui notar public;
d) in fata directorului, medicului sef al institutiei sanitare sau a medicului sef al serviciului ori, in lipsa acestora, in fata medicului de garda, cat timp dispunatorul este internat intr-o institutie sanitara in care notarul public nu are acces.

(2) In toate cazurile prevazute la alin. (1) este obligatoriu ca testamentul sa se intocmeasca in prezenta a 2 martori.

(3) Testamentul privilegiat se semneaza de testator, de agentul instrumentator si de cei 2 martori. Daca testatorul sau unul dintre martori nu poate semna, se va face mentiune despre cauza care l-a impiedicat sa semneze.

(4) Dispozitiile alin. (3) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute.

(5) Prevederile art. 1.042 se aplica in mod corespunzator si in privinta testamentului privilegiat.

Ca noutate a Codului civil 2011, bolnavii internati intr-o institutie sanitara pot testa in forma simplificata, daca din cauze obiective “notarul public nu are acces” (art. 1047 alin. 1 lit. d C.civ.). Apreciem ca dispozitiile Codului civil opereaza numai daca internarea bolnavului este permanenta (dar neconditionat de durata internarii). [L. Stanciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu 2012, p. 109]