Art. 1.068. Revocarea voluntara a legatului

(1) Legatele sunt supuse dispozitiilor privind revocarea voluntara a testamentului.

(2) Orice instrainare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular, consimtita de catre testator, chiar daca este afectata de modalitati, revoca implicit legatul pentru tot ceea ce s-a instrainat.

(3) Ineficacitatea instrainarii nu afecteaza revocarea decat daca:
a) este determinata de incapacitatea sau vicierea vointei testatorului; ori
b) instrainarea reprezinta o donatie in favoarea beneficiarului legatului si nu s-a facut sub conditii sau cu sarcini substantial diferite de acelea care afecteaza legatul.

(4) Distrugerea voluntara de catre testator a bunului ce constituie obiectul legatului cu titlu particular revoca implicit legatul.

Revocarea tacita prin acte juridice presupune indeplinirea urmatoarelor conditii: a) legatul este cu titlu particular; b) obiectul legatului este un bun individual determinat, corporal sau incorporal; c) actul juridic este unul de instrainare, totala sau partiala, volunatara (in cazul instrainarii involuntare – vanzare silita, expropiere, daca bunul revine in patrimoniul testatorului, legatul este valabil), reala si efectiva (nu atat sub aspectul iesirii efective a bunului din patrimoniu – un antecontract este suficient – cat mai ales al manifestarii vointei indirecte revocatorii). Pentru ca revocarea sa opereze, este indiferent daca actul de dispozitie este cu titlu oneros (de exemplu, vanzare cu optiune de rescumparare) sau cu titlu gratuit (donatie cu sarcini), afectat de termene sau de conditii (chiar daca, urmare a indeplinirii unei conditii rezolutorii, bunul reintra in patrimoniul testatorului, legatul ramane revocat, fiindca ceea ce conteaza este vointa exprimata de a da alta destinatie juridica bunului legat). De asemenea revocarea opereaza chiar daca actul este ineficace, indiferent de motivul acesteia (nulitate absoluta sau relativa, revocare), intrucat, din nou conteaza semnificatiile vointei exptimate. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1101]