Art. 1.090. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor

(1) Liberalitatile neraportabile facute sotului supravietuitor, care vine la mostenire in concurs cu alti descendenti decat cei comuni lor, nu pot depasi un sfert din mostenire si nici partea descendentului care a primit cel mai putin.

(2) Daca defunctul nu a dispus prin liberalitati de diferenta dintre cotitatea disponibila stabilita potrivit art. 1.089 si cotitatea disponibila speciala, atunci aceasta diferenta revine descendentilor.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator atunci cand descendentul mentionat la alin. (1) a fost dezmostenit direct, iar de aceasta dezmostenire ar beneficia sotul supravietuitor.

Sub aspectul domeniului de aplicare, subliniem ca limitarea impusa prin lege priveste exclusiv donatiile scutite in raport facute sotului supravietuitor (in timpul casatoriei sotului din a doua casatorie ori din casatoria subsecventa, anterior casatoriei sotului din ultima casatorie, daca donatia s-a facut in vederea casatoriei), precum si legatele defunctului (indiferent de data testamentului) [G.Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 616]

Notiunea de „alti descendenti decat cei comuni lor” este utilizata pentru a numii descendentii din afara ultimei casatorii a sotului decedat. Este indiferent daca acesti descendenti sunt de gradul I sau mai indepartati in grad de autorul lui, ori daca vin in nume propriu sau prin reprezentare la mostenirea acestuia. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1120]

Notiunea de „partea descendentului care a primit cel mai putin” numeste rezerva succesorala a fiecarui descendent, calculata conform dispozitiilor art. 1088 NCC. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1120]