Art. 1.112. Prezumtia de renuntare

(1) Este prezumat, pana la proba contrara, ca a renuntat la mostenire succesibilul care, desi cunostea deschiderea mostenirii si calitatea lui de succesibil, nu si-a exercitat dreptul de optiune succesorala, prin acceptarea mostenirii sau renuntarea expresa la mostenire, in termenul de un an prevazut la art. 1.103.

(2) Prezumtia de renuntare opereaza, dupa implinirea termenului de un an de la deschiderea mostenirii, daca succesibilul, citat in conditiile legii, nu face dovada exercitarii dreptului de optiune succesorala. Citatia trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii acesteia, pe langa elementele prevazute de Codul de procedura civila, si precizarea ca, daca succesibilul nu si-a exercitat dreptul de a accepta mostenirea in termenul de decadere prevazut la art. 1.103, este prezumat ca renunta la mostenire.