Art. 1.119. Acceptarea fortata

(1) Succesibilul care, cu rea-credinta, a sustras ori a ascuns bunuri din patrimoniul succesoral sau a ascuns o donatie supusa raportului ori reductiunii este considerat ca a acceptat mostenirea, chiar daca anterior renuntase la ea. El nu va avea insa niciun drept cu privire la bunurile sustrase sau ascunse si, dupa caz, va fi obligat sa raporteze ori sa reduca donatia ascunsa fara a participa la distribuirea bunului donat.

(2) Mostenitorul aflat in situatia prevazuta la alin. (1) este tinut sa plateasca datoriile si sarcinile mostenirii proportional cu cota sa din mostenire, inclusiv cu propriile sale bunuri.

Pentru ca acceptarea fortata sa opereze, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:
– sa existe o intentie frauduloasa sau rea-credinta din partea mostenitorului;
– sustragerea frauduloasa sa fie imputabila mostenitorului;
– sa existe o dosire sau dare la o parte a unor bunuri ce apartin succesiunii, ca urmare a unei sustrageri sau tainuiri prin actiunile de mai sus se realizeaza o imposedare ascunsa a unui comostenitor, in dauna celorlalti comostenitori; ascunderea de lucruri din succesiune poate rezulta din orice frauda sau mijloace dolosive comise de mostenitor;
– bunurile sau lucrurile dosite sa faca parte din masa succesorala [G.Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 632]

Dispozitiile art. 1119 NCC sunt aplicabile atat in cazul mostenirii legale cat si in cazul mostenirii testamentare [G.Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 632]

Succesibilului vinovat de savarsirea faptelor prevazute de catre legiuitor i se vor aplica urmatoarele sanctiuni:
– va pierde dreptul de optiune succesorala, fiind astfel obligat sa accepte mostenirea, chiar daca anterior renuntase la ea;
– va fi obligat la restituirea acelor bunuri ascunse sau sustrase, fara a mai avea niciun drept asupra lor;
– va fi obligat la raportarea donatiei ascunse, fara a mai putea participa la distribuirea bunului donat;
– va fi obligat la plata datoriilor si a sarcinilor mostenirii, proportional cu cota sa din mostenire, inclusiv cu bunurile proprii. [A.N. Gheorghe, Manual de drept succesoral, Editura Hamangiu, 2013, p. 186]