Art. 1.123. Revocarea renuntarii

(1) In tot cursul termenului de optiune, renuntatorul poate revoca renuntarea, daca mostenirea nu a fost deja acceptata de alti succesibili care au vocatie la partea care i-ar reveni, dispozitiile art. 1.120 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Revocarea renuntarii valoreaza acceptare, bunurile mostenirii fiind preluate in starea in care se gasesc si sub rezerva drepturilor dobandite de terti asupra acelor bunuri.

Pentra a putea fi revocata renuntarea, trebuie indeplinite anumite anumite conditii prevazute de art. 1123 NCC. Ca o prima conditie, art. 1123 alin. (1) NCC prevede ca revocarea renuntarii se poate face in tot cursul termenului de optiune ceea ce inseamna ca revocarea renuntarii se poate face in tot cursul termenului de optiune ceea ce inseamna ca revocarea renuntarii poate opera doar daca nu s-a implini inca termenul de prescriptie a dreptuui de optiune succesorala. O alta conditie se refera la faptul ca revocarea renuntarii poate opera doar daca mostenirea nu a fost deja de alti succesibili care au vocatie la aceeasi parte de mostenire care i-ar reveni renuntatorului, desi acceptarea de catre acestia a fost facuta anterior revocarii, deoarece, in acest caz, nu se mai pune problema unei eventuale vacante succesorale care sa justifice revocarea renuntarii. Prin introducerea cerintei ca ceilalti succesibili care au acceptat sa aiba au vocatie la partea care i-ar reveni renuntatorului, inseamna ca acceptarea unui legat cu titlu particular nu va impiedica revocarea renuntarii facuta de cel care are vocatie ca mostenitor legal, legatar universal sau cu titlu particular, si nici acceptarea unui legat cu titlu universal nu impiedica revocarea renuntarii facute de cel care ar avea vocatie tot ca legatar cu titlu universal, dar pentru o parte din mostenire care a ramas libera. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1169]

Revocarea renuntarii la mostenire este supusa acelorasi formalitati ca si renuntarea la mostenire (declaratia de revocare in forma autentica, informarea tertilor si inscrierea in Registrul national notarial) [G.Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 639]

Efectul principal al retractarii renuntarii consta in faptul ca mostenitorul care a retractat renuntarea este considerat ca a acceptat mostenirea de la data deschiderii succesiunii. De mentionat ca, desi retractarea renuntarii opereaza retroactiv, bunurile mostenirii sunt “preluate in starea in care se gasesc”, iar drepturile pe care tertii de buna-credinta le-au dobandit asupra bunurilor mostenirii anterior retractarii raman valabile [G.Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 639-640]