Art. 1.125. Notiune

Pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra patrimoniului succesoral, sezina le confera mostenitorilor sezinari si dreptul de a administra acest patrimoniu si de a exercita drepturile si actiunile defunctului.

Sezina are un caracter individual, aceasta nefiind acordata tuturor mostenitorilor sezinari in acelasi timp, ci conform ordinii de chemare la mostenire si caracter succesiv deoarece in cazul in care succesorul in rang preferat renunta, sezina trece la urmatorul chemat de lege la mostenire, iar regulile referitoare la sezina au caracter imperativ si nu pot fi modificate prin vointa defunctului. [A.N. Gheorghe, Manual de drept succesoral, Editura Hamangiu, 2013, p. 200]