Art. 1.129. Predarea legatului cu titlu particular

Legatarul cu titlu particular intra in posesia obiectului legatului din ziua in care acesta i-a fost predat de bunavoie sau, in lipsa, din ziua depunerii la instanta a cererii de predare.

Spre deosebire de legatarul universal sau cu titlu universal, legatarul cu titlu particular nu are la indemana petitia de ereditate sau actiunea in imparteala in vederea intrarii in stapanirea bunului care formeaza obiectul legatului. In schimb, el poate uza de alte doua actiuni: a) o actiune personala, care are ca temei testamentul, daca legatul are ca obiec bunuri generice sau obligatii; b) o actiune reala, poate fi o actiune in revendicare sau o actiune confesorie. Precizam ca legatarul poate intenta o actiune reala, intrucat a dobandit dreptul real de la deschiderea mostenirii [G.Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 649]