Art. 1.140. Desfiintarea vacantei mostenirii

Daca, desi s-a constatat vacanta mostenirii, exista mostenitori, atunci acestia pot exercita petitia de ereditate impotriva comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului.

Daca, ulterior eliberarii certificatului de vacanta succesorala, apar mostenitori care au pretentii la mostenire, acestia pot ataca certificatul in instanta, pe calea petitiei de ereditate, iar, in cazul admiterii actiunii, notarul public, pe baza hotararii judecatoresti, va putea elibera un nou certificat. Calitatea de parat o are titularul dreptului de a culege mostenirea vacanta si nu notarul public emitent al certificatului de vacanta succesorala. Este important de subliniat ca procedura somarii succesibililor, realizata de notarul public (art. 1137 NCC) anterior constatarii vacantei, nu poarta si consecinta prezumtiei de renuntare la mostenire a succesibililor care nu dau curs citarii. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1184]