Art. 1.148. Persoanele care pot cere raportul donatiei

Dreptul de a cere raportul il au numai descendentii si sotul supravietuitor, precum si, pe cale oblica, creditorii personali ai acestora.

Dreptul la raport este un drept individual, astfel incat daca, dupa deschiderea succesiunii, o persoana, indreptatita la acesta, renunta la drept, donatia se raporteaza numai in masura dreptului comostenitorilor solicitanti. Daca titularul dreptului la raport decedeaza inainte de a-l exercita, acesta se transmite mostenitorilor proprii, avand caracter patrimonial, iar acestia trebuie sa-l exercite in mod unitar. Cel care solicita raportul trebuie sa dovedeasca donatia, ceea ce se poate realiza prin orice mijloc de proba. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1191]

Legatarii, fara deosebire daca sunt universali, cu titlu universal sau cu titlu particular, nu pot cere raportul donatiilor si nici nu pot trage foloase de pe urma efectuarii raportului solicitat de alte persoane. [L. Stanciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu 2012, p. 234]