Art. 1.210. Eroarea de calcul

Simpla eroare de calcul nu atrage anularea contractului, ci numai rectificarea, afara de cazul in care, concretizandu-se intr-o eroare asupra cantitatii, a fost esentiala pentru incheierea contractului. Eroarea de calcul trebuie corectata la cererea oricareia dintre parti.

Doar eroarea asupra cantitatii viciaza consimtamantul si este sanctionabila cu anularea contractului, intrucat presupune falsa reprezentare a realitatii privind datele matematice sau alte elemente in baza carora se efectueaza calculul, cu excluderea calcului in sine. (…)
In cazul in care exista si eroare de calcul (rezultatul operatiunii calculat gresit) si eroare asupra cantitatii (reprezentarea gresita a elementelor care au sat la baza operatiunii matematice de calcul) va prevala actiunea in anulare, fata de actiunea in rectificare. [C.Zamsa in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1272]