Art. 1.226. Obiectul obligatiei

(1) Obiectul obligatiei este prestatia la care se angajeaza debitorul.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, el trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil si licit.