Art. 1.227. Imposibilitatea initiala a obiectului obligatiei

Contractul este valabil chiar daca, la momentul incheierii sale, una dintre parti se afla in imposibilitate de a-si executa obligatia, afara de cazul in care prin lege se prevede altfel.

Din interpretarea a contrario a acestui text si fiindca ad impossibilium, nulla obligatio, imposibilitatea obiectului obligatiei care se mentine pe parcursul executarii contractului va atrage nevalabilitatea acestuia. Imposibilitatea este asimilata, in acest caz, cu inexistenta obiectului, ceea ca va atrage sanctiunea nulitatii absolute. Imposibilitatea, de ordin material sau juridic, trebuie sa fie absoluta, obiectul trebuie sa fie imposibil pentru oricine. [A. Ratoi in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 465]