Art. 1.231. Determinarea calitatii obiectului

Atunci cand nu poate fi stabilita potrivit contractului, calitatea prestatiei sau a obiectului acesteia trebuie sa fie rezonabila sau, dupa imprejurari, cel putin de nivel mediu.

Regula stipulata de textul legal analizat este a completarii, pe cale legala, a acordului de vointa al partilor, prin recurgerea la doua criterii alternative de determinare a calitatii prestatiei sau a obiectului acesteia.
– a) criteriul rezonabilitatii, potrivit cu care prestatia obiectul acesteia va avea calitatea pe care, in mod rezonabil, ar fi trebuit sa o aiba. Este vorba despre un criteriu general, care va fi surclasat in aplicare de criteriul urmator, atunci cand va fi tentant a se pune semnul egalitatii intre rezonabilitate si nivelul mediu al calitatii, aspect interzis de „anumite imprejurari” care reclama un nivelpeste mediu. In mod consecvent, daca creditorul nu reuseste sa demonstreze indeplinirea circumstantelor implicand aplicarea creiteriului superior, peste media de apreciere a calitatii, prestatiei/obiectului acesteia, debitorul se va libera prin executarea prestatiei de calitate medie;
– b) criteriul superior, peste media calitatii prestatiei/obiectului acesteia. Reprezinta un criteriu special, agravant al aprecierii prestatiei/obiectului sub aspect calitativ si este impus de faptul ca uneori, „dupa imprejurari” standardul care se cuvine a fi avut in vedere la determinarea calitatii prestatiei datorate in temeiul contractului este superior calitatii medii. Precizarea „dupa imprejurari” poate semnifica: standardele profesionale, reputatia creditorului/debitorului, raporturile contractuale anterioare ale partilor s.a.m.d.; pe calea de consecinta, atunci cand, in functie de circumstantele mentionate cu titlu enumerativ, in lipsa unei stipulatii contractuale exprese, prestatia pe care una dintre parti o datoreaza se cuvine sa fie de o calitate superioara celei medii, acea parte nu se poate libera executand o prestatie de calitate medie. [C. Zamsa in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1292]