Art. 1.248. Nulitatea relativa

(1) Contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil.

(2) Nulitatea relativa poate fi invocata numai de cel al carui interes este ocrotit prin dispozitia legala incalcata.

(3) Nulitatea relativa nu poate fi invocata din oficiu de instanta judecatoreasca.

(4) Contractul anulabil este susceptibil de confirmare.