Art. 1.258. Repararea prejudiciului in cazul nulitatii contractului incheiat in forma autentica

In cazul anularii sau constatarii nulitatii contractului incheiat in forma autentica pentru o cauza de nulitate a carei existenta rezulta din insusi textul contractului, partea prejudiciata poate cere obligarea notarului public la repararea prejudiciilor suferite, in conditiile raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie.

Articolul 1258 NCC instituie o forma de raspundere speciala pentru fapta proprie a notarului public, caruia ii este imputata existenta unei cauze de anulare/nulitate care sa rezulte din insusi continutul contractului. (….)Nu se poate angaja raspunderea notarului indiferent de cauza de nulitate, ci numai pentru o cauza de nulitate in stransa relatie cu activitatea notariala de autentificare a contractelor (…)
Legea nu precizeaza daca autentificarea reprezinta o cerinta ad validitatem pentru exigenta contractului sau numai o optiune a partilor contractante, astfel ca se va aplica regula ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. [C. Zamsa in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1317-1318]

Avand in vedere principiile raspunderii civile delictuale (culpa, fapta ilicita, prejudiciul si legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu), prin sintagma ”cauza de nulitate a carei existenta rezulta din insusi textul contractului” trebuie inteleasa o nulitate care este imputabila notarului instrumentator, in sensul ca acesta desi a cunoscut sau trebuia sa cunoasca faptul ca prin incheierea contractului se incalca norme care pot atrage nulitatea contractului, nu a refuzat instrumentarea procedurii de autentificare. Este vorba, asadar, de cauze de nulitate evidente, aparente, cum arr fi incheierea unui act de catre un minor fara incuviintarile legale sau de catre o persoana declarata incapabila de a contracta (de exemplu, incapacitati de a cumpara sau de a vinde). Per a contrario, notarul nu poate fi facut raspunzator daca un contract este anulabil pentru eroare, dol, violenta sau leziune, caci ii este imposibil sa cenzureze aceste cauze de nulitate daca nu le cunoaste. [G. Raducan in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. II, Editura Hamangiu 2012, p. 561-562]

Raspunderea speciala reglementata de art. 1258 nu este raspundere solidara ori subsidiara; doar partea prejudiciata este in drept sa opteze intre a trage la raspundere pe cocontractant sau pe notarul public. In conditiile in care notarul public beneficiaza de o asigurare de raspundere civila, partea interesata se va putea adresa cu o cerere de despagubire asiguratorului, in limitele sumei asigurate, rezervandu-si dreptul de a-l actiona pe contractant pentru eventualele diferente de prejudiciu neacoperit prin polita de asigurare. [T. Prescure, R. Matefi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Editura Hamangiu 2012, p. 216]