Art. 1.304. Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare

(1) Contractul incheiat de reprezentant cu sine insusi, in nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului, cu exceptia cazului in care reprezentantul a fost imputernicit in mod expres in acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat in asemenea mod incat sa excluda posibilitatea unui conflict de interese.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul dublei reprezentari.