Art. 1.314. Desfiintarea contractului inaintea ratificarii

Tertul contractant si cel care a incheiat contractul in calitate de reprezentant pot conveni desfiintarea contractului cat timp acesta nu a fost ratificat.