Art. 1.359. Repararea prejudiciului constand in vatamarea unui interes

Autorul faptei ilicite este obligat sa repare prejudiciul cauzat si cand acesta este urmare a atingerii aduse unui interes al altuia, daca interesul este legitim, serios si, prin felul in care se manifesta, creeaza aparenta unui drept subiectiv.

Persoana culpabila va fi obligata la repararea prejudiciului cauzat prin vatamarea unui interes, daca interesul indeplineste trei conditii: a) este legitim, adica este corespunzator cerintelor legii materiale; b) este serios, adica rezonabil si in acord cu bunele moravuri; c) creeaza aparenta unui drept subiectiv civil, adica creeaza aparenta dreptului victimei de a avea o anumita conduita si de a pretinde altor persoane o conduita corespunzatoare [A. Georgescu-Banc in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2011, p. 505-506]

Pentru a fi legitim si prin modul sau de manifestare sa creeze aparenta unui drept subiectiv, interesul trebuie sa aiba caracter de stabilitate, adica sa aiba o permanenta indestulatoare si, in acelasi timp, sa nu fie contrar legii imperative, ordinii publice si bunelor moravuri. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 423]