Art. 1.430. Daunele-interese

(1) Obligatia de a executa prin echivalent o obligatie indivizibila este divizibila.

(2) Daunele-interese suplimentare nu pot fi cerute decat debitorului vinovat de neexecutarea obligatiei. Ele se cuvin creditorilor numai in proportie cu partea din creanta ce revine fiecaruia dintre ei.